كلمات اغنية هلهولة وطن ضاحي الأهوازي

كلمات اغنية هلهولة وطن ضاحي الأهوازي مكتوبة كاملة


اغنية هلهولة وطن ضاحي الاهوازي بالكلمات

كلمات اغنية ضاحي الاهوازي هلهولة وطن

مدري منين ابدي

خلك ما ضال عندي

جي من كلبي حبيت

هل ضليت وحدي

ليش الحب هل ايام

ما بيه قابليه

حتى الصار بالروح

هم صاير عليه

عشكته وصار ضدي

مدري منين ابدي

***

حرام تحب

حرام تعيش متعذب

كون العشك بيه قانون

ويعدمونه الي يجذب

هذا الشوك ظالم

جي حبيت نادم

رحت برجلي للظيم

غشيم وجنت هايم

ولج ياروحي ردي

مدري منين ابدي

***

من حبيت ما ادري

العشك والحرب  نفس الشي

لو ترد فايز وفرحان

لو ترد دمعتي برمشي

ثاري العشك ذله

خله بكلبي عله

عشكته ويا حرامات

ضاع العمر كله

طلع ماهو عله كدي

مدري منين ابدي

***

تدوين موقع درون العراق

***

ضاحي الأهوازي موال,ضاحي الأهوازي رديني يادنيتي,ضاحي الأهوازي ردتك تجي,ضاحي الأهوازي جديد,ضاحي الأهوازي كلهم نريد نهاجر,ضاحي الأهوازي ردح,ضاحي الأهوازي فداء للحب

كلمات اغنية هلهولة وطن ضاحي الأهوازي بالفارسية

من نمی دانم کجا هرگز

آنچه را که مانده ام بگذار

جی از سگم که دوستش داشتم

آیا تنها گم شده اید؟

چرا این روزها عشق است

ما نمی توانیم آن را بپذیریم

تا اینکه در روحیه شد

بر سر او فریاد زدند

من با او زندگی کردم و او مخالف من شد

من نمی دانم کجا هرگز

***

عشق ورزیدن ممنوع

زندگی در شکنجه ممنوع است

این که شما قانون دارید

و او را برای جذب می کشند

این خار بی انصافی است

جی عاشق پشیمانی بود

به سمت تاریکی به پاهایم رفتم

قاشم و جنت هیم

وارد شو جانم جواب بده

من نمی دانم کجا هرگز

***

چه کسی آنچه را که من می دانم دوست داشت

عشق و جنگ یکی هستند

اگر فایز و فرهان جواب بدهند

اگر به گریه های من جواب بدهی برشی

ثری الاشک ذلیل است

با سگم ببرش

من آن را زندگی کردم و شما تابوها

تمام زندگی از دست رفته است

معلوم شد این چه اشکالی دارد

من نمی دانم کجا هرگز

-----------

ضاحي الاهوازي هم هم,ضاحي الاهوازي هيدي ياروحي هيدي,ضاحي الاهوازي هم اجه الليل حالات واتس,ضاحي الاهوازي نعشك على شكل,ضاحي الاهوازي ناسيني,ضاحي الاهوازي نعي عن الام,ضاحي الاهوازي نيتك خله بيضه وياي,ضاحي الاهوازي نعي,ضاحي الاهوازي نعي على الام
حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-